2de AANBESTEDING PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN OP DE WEG 2020

12-11-2019

Provinciale kampioenschappen op de weg 2020 

Aan alle clubs uit de provincie Antwerpen


2de Aanbesteding van de provinciale kampioenschappen op de weg 2020 

De organisaties van de provinciale kampioenschappen op de weg, (categorieën nieuwelingen, junioren, amateurs en masters, dames jeugd) zullen toegewezen worden bij wijze van aanbesteding. Deze aanbestedingen zullen plaatsvinden in: ZAAL DE POPULIER, Populierenhoeve 22, 2240 Zandhoven op MAANDAG 2 DECEMBER 2020 om 19.00 uur stipt voor alle categorieën. 


Volgorde van aanbesteding:

1ste aanbesteding met de vooropgestelde datum (nieuwelingen en juniores)

2de aanbesteding na ontbreken van een kandidatuur in de eerste ronde, een aanbesteding met een vrij gekozen datum.


Het lastenboek alsmede het VERPLICHT inschrijvingsformulier kan bekomen worden op de volgende e-mailadressen: swa-eliaerts@skynet.be of gabriel.termont@gmail.com, of U kan door te klikken onderaan ook op het lastenboek terecht komen. 

Per post aanvragen: Gabriël Termont, Tielendorp 34 Bus 1 - 2460 Tielen of 0495/374576

De aanbestedingsformulieren dienen afgegeven te worden bij aanvang van de vergadering aan Dhr. Vandael Jan voorzitter cycling Vlaanderen afdeling Antwerpen, in dubbele omslag, waarop duidelijk vermeld staat aan de buitenzijde, al naargelang "Provinciaal kampioenschap......" OPGELET: Enkel en alleen clubs aangesloten bij Cycling Vlaanderen en die een schriftelijke bieding afgeven voor de aanvang van de vergadering van toewijzing kunnen nog een hoger bod uitbrengen.

Verplichte data: 2020
Nieuwelingen: 9 of 10 mei
Juniores: 16 of 17 mei

Vrije data voor de elite mc, dames jeugd en de amateurs & masters

NB : 28 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot reglementering van de <wielerwedstrijden> en van de alle-terreinwedstrijden. Je kan dit hier lezen.
.