>

INFOPAGINA afdeling Antwerpen op website van cycling Vlaanderen

12-01-2019

Vanaf heden werd de infopagina van onze afdeling op de website van cycling Vlaanderen geactiveerd, we zullen trachten zoveel mogelijk informatie hierop te plaatsen en hopen op de medewerking van de verschillende commissies van onze afdeling.

Deze website zal in 2019 nog actief blijven bestaan.

Indien er personen zijn die zich geroepen voelen om hun medewerking te verlenen en ideeën hebben om onze website op te fleuren laat het ons zeker weten.