Presentatie powerpoint 21 februari - Plenaire vergadering

22-02-2019

RENNERS, PLOEGLEIDERS en CLUBVERANTWOORDELIJKEN bekijk deze powerpointpresentatie is zeer belangrijke info om te weten !!!


Bekijk hier voor de presentatie die gegeven werd door onze UCI-commissaris Philippe Mariën aan de officials en de aanwezige clubs.


Mogen wij de clubleiders die reeds verwittigd werden per mail eraan herinneren dat op DONDERDAG 28 FEBRUARI om 19.30u een vergadering voor de clubs met renners plaatsvindt in de Aula van Sport Vlaanderen te Herentals, ook wedstrijdorganisators zijn hier welkom. De moderator hier is Massimo Van Lancker sporttechnisch coördinator van Cycling Vlaanderen die enkele punten komt toelichten waarmee onze federatie bezig is. Wij hopen op uw aanwezigheid te mogen rekenen aangezien het belangrijk is voor de toekomst van de wielersport.

Graag wel even melden uw aanwezigheid om organisatorische reden. KLIK HIER