Belangrijke mededeling U13-, U14- en U15-rensters 

28-06-2018

Deze wijziging gaat onmiddellijk invoege vanaf dit weekend

Meisjes U13, U14 en U15 dienen steeds in een lagere leeftijdsreeks dan hun eigen leeftijd aan de start te verschijnen bij de jongens. Voor de laatstejaarsmeisjes in deze categorie geldt er een afwijking op de regel.

Graag herinneren we jullie nog even aan volgende regel: U15-meisjes (dames van 12 tot 14 jaar) moeten automatisch een leeftijdsreeks lager dan hun eigen leeftijd bij de jongens aan de start verschijnen. Er kan niet meer zelf gekozen worden om in de eigen leeftijdsreeks bij de jongens te starten. We maken hierbij steeds een aparte uitslag voor meisjes op en we voorzien ook telkens een aparte podiumceremonie.

Kleine uitzondering in dit verhaal: meisjes U15 (14 jaar) mogen er wel voor kiezen om in de wedstrijd van hun jongensleeftijdsgenoten te starten, maar in dat geval is er geen plaats voor een aparte uitslag of podiumceremonie voor meisjes U15.

Deze regel werd in het leven geroepen, omdat we als federatie sterk inzetten op een stelselmatige, gezonde groei van onze meisjesleden.


WAT IS ER VOOR JOU VAN TOEPASSING DIT JAAR?

Meisje U13 = geboortejaar 2006 = 12 jaar

Ligt onherroepelijk vast:

  • Je start tussen de jongens in de laagste leeftijdsreeks van de U15-categorie, namelijk bij de jongens U13 (12 jaar).
  • Er wordt na de wedstrijd een aparte uitslag opgemaakt en een aparte podiumceremonie voorzien voor meisjes U13.

Meisje U14 = geboortejaar 2005 = 13 jaar

Ligt onherroepelijk vast:

  • Je start tussen de jongens in de leeftijdsreeks die één jaar lager ligt dan je eigen leeftijd, namelijk bij de jongens U13 (12 jaar). Meisjes U13 en U14 rijden dus samen bij de jongens U13.
  • Er wordt na de wedstrijd een aparte uitslag opgemaakt en een aparte podiumceremonie voorzien voor meisjes U14.

Meisje U15 = geboortejaar 2004 = 14 jaar

Ben je U15? Dan mag je kiezen:

*Keuze 1:

  • Je start tussen de jongens in de leeftijdsreeks die één jaar lager ligt dan je eigen leeftijd, namelijk bij de jongens U14 (13 jaar).
  • Er wordt na de wedstrijd een aparte uitslag opgemaakt en een aparte podiumceremonie voorzien voor meisjes U15.

*Keuze 2:

  • Je start tussen de jongens van je eigen leeftijd, namelijk bij de jongens U15 (14 jaar).
  • Er wordt na de wedstrijd geen aparte uitslag opgemaakt en geen aparte podiumceremonie voorzien voor meisjes U15.

Met deze keuzemogelijkheid kan een meisje U15 zich op eigen tempo voorbereiden op de overgang naar de categorie U17.


OVERZICHTSTABEL

Hieronder vind je nog een handige tabeloverzicht met meer informatie over wie in welk type wedstrijd in de U15-categorie aan de start mag verschijnen.