ONGEVAL .... Wat nu gedaan ?


Dan meld je dit best zo snel mogelijk!

De stappen


  1. Afhalen formulier ongevalsaangifte
  2. Laat de ongevalsaangifte nauwkeurig invullen door de behandelende geneesheer, arts eerste hulp of spoed of huisarts.
  3. Maak de aangifte binnen de tien dagen na het ongeval over aan Concordia nv, Sassevaartstraat 46/301 - 9000 Gent.
  4. De verzekeringsmaatschappij opent vervolgens een dossier over jouw ongeval en brengt je hiervan op de hoogte.

FORMULIER ONGEVALSAANGIFTE 
Polisvoorwaarden 

Lees hier meer :

VRAGEN OVER DE VERZEKERING? 

CONTACTEER ONZE VERZEKERINGSMAKELAAR

nv Concordia - Sassevaartstraat 46/301 - 9000 Gent              Niko Stevens,  nstevens@concordia.be -  Tel. 09 264 11 70