PC Weg-Piste-Veld

PC WPV bestuur

JAN VANDAEL

Algemeen voorzitter afdeling

jan.vandael@scarlet.be

Tel. 014 379690   GSM 0495 249773 

SWA ELIAERTS

Voorzitter PCWPV commissie

swa-eliaerts@skynet.be

GSM 0476 275768 

MARC VAN DEN EYNDE

Secretaris PCWPV

marcvandeneynde@outlook.com

GSM 0478 675025 

GABRIEL TERMONT

Lid

gabriel.termont@gmail.com

GSM 0495 374576 

PHILIPPE MARIEN

Lid

philippe.marien@telenet.be

GSM 0475 598084

PATRICK VERBIEST

Lid

verbiestpatrick789@gmail.com

GSM 0474 567303

DIRK AVONDS

Coach weg / secretaris jeugdcommissie

dirk.avonds@gmail.com

GSM 0485 519020