>

AANBESTEDINGEN Provinciale veldritkampioenschappen 2020-2021

26-05-2020


Geachte clubleider,
Geachte Mevrouw, Mijnheer,

De organisaties van de provinciale veldritkampioenschappen 2020-2021 voor alle veldritcategorieën zullen toegewezen worden bij wijze van aanbesteding. Door de huidige coronamaatregelen zullen deze aanbestedingen niet kunnen plaatsvinden in Evenementenhal De Populier, Populierenhoeve 22 - 2240 Zandhoven op MAANDAG 8 JUNI 2020 om 19.30u 

Het lastenboek alsmede het VERPLICHT inschrijvingsformulier kan bekomen worden door op onderstaande button te klikken.

Per post aanvragen: Gabriël Termont, Tielendorp 34/1 2460 Tielen GSM: 0495/37.45.76

Coronacrisis

De aanbestedingen moeten, op straffe van nietigheid, geschreven worden op bijgaand formulier en vergezeld te zijn van een ondertekend exemplaar van onderhavig lastenkohier. Beide stukken dienen de handtekening te dragen van voorzitter en secretaris van de club, voorafgegaan door de eigenhandig geschreven woorden: "GELEZEN en GOEDGEKEURD."
Gezien de coronacrisis dienen deze documenten 8 dagen (1 juni 2020) voor aanvang van de vergadering van de toewijzing opgestuurd worden naar Dhr. Jan Vandael, voorzitter Cycling Vlaanderen afdeling Antwerpen, Europalaan 71 - 2470 Retie, per post of per mail.


 Alle betrokken partijen (clubs waarvan onze voorzitter de documenten van aanbesteding mocht ontvangen) zullen op de hoogte gebracht worden van het verdere verloop van deze aanbesteding, mogelijk bij biedingen via virtuele vergadering

DAAROM IS HET NOODZAKELIJK DAT DE GEVRAAGDE DOCUMENTEN VOOR 1 JUNI 2020 ZIJN INGEDIEND.

OPGELET: Enkel en alleen clubs aangesloten bij CV en die een schriftelijke bieding insturen  kunnen nog een hoger bod uitbrengen.