AFSCHAFFING KALENDERKAARTEN VANAF 2019

30-11-2018

In het kader van de digitalisering wordt vanaf 01/01/2019 de papieren kalenderkaart afgeschaft. 
De frequentie van het aantal wedstrijddagen, zoals beschreven in de reglementen van Cycling Vlaanderen en FCWB voor de aspiranten, nieuwelingen en junioren, blijft behouden en wordt elektronisch opgevolgd en geregistreerd.

In the context of the digitalisation, the paper calendar cards will be abolished from 01/01/2019.
The frequency of the number of race days, as determined in the regulations of Cycling Vlaanderen (Flanders) and FCWB (Wallonia), for the U15, U17 and U19 remain applicable and will be followed up and registered electronically.