>

GUY GEERTS nieuwe secretaris MTB/BMX commissie

27-10-2021

De commissie MTB/BMX heeft GUY GEERTS benoemd als nieuwe secretaris. Deze functie werd tot op heden uitgevoerd door Dorien Wijnants, die in juni werd aangesteld als voorzitter van deze commissie in opvolging van Ludo Van Den Brandt die lid blijft van het hoofdbestuur van onze afdeling.

Langs deze weg namens onze afdeling "proficiat Guy" met uw nieuwe functie.