>

MEDEDELING CLUBS - INFOAVOND GDPR op 21 juni te Herentals

29-06-2018

Bij deze nodigen we de clubs uit op de INFOAVOND omtrent de nieuwe privacywetgeving (GDPR) op donderdag 21 juni om 19.30u in de Aula van Sport Vlaanderen, Vorselaarbaan te Herentals. 

Moderator: Frank Glorieux, CEO cycling Vlaanderen. 

 KLIK HIER  VOOR MEER INFO 

Mogen wij u vragen om uw deelname te bevestigen door het formulier in te vullen voor 18 juni.