>

OPROEPEN KANDIDATEN VORMING PROVINCIALE JEUGDCOMMISSIE

23-06-2023

Ben je gemotiveerd om deel uit te maken van ons provinciaal jeugdbestuur.

Je zal deelnemen aan de vergaderingen van de PJC (provinciale jeugdcommissie)                                    3 tot 4 x per jaar.

Op deze vergaderingen zullen de verslagen en agendapunten van de Vlaamse jeugdcommissie besproken worden. Er zal geluisterd worden naar nieuwe items en die in samenspraak voorgesteld kunnen worden aan de Vlaamse jeugdcommissie van Cycling Vlaanderen.

Stel uw kandidatuur per mail voor 1 juli 

cyclingvlaanderenantwerpen@gmail.com