>

PERSBERICHT BELGIAN CYCLING

04-06-2020

Persbericht  4 juni 
Update coronavirus Covid-19                                                                                                                      

Interfederale coördinatiecel wacht ministerieel besluit af

De Interfederale Coördinatiecel - een samenwerkingsverband tussen Belgian Cycling en haar vleugels, Cycling Vlaanderen en FCWB - nam nota van de beslissingen die de Nationale Veiligheidsraad op woensdag 3 juni bekend maakte. 

Om verdere actie en initiatieven met betrekking tot de heropstart van de wieleractiviteiten te kunnen ontplooien dienen we in eerste instantie inzage te krijgen in het ministerieel besluit dat bijkomende duidelijkheid en preciseringen moet geven. Intussen stuurden wij al een sectorprotocol voor de wielersport aan de bevoegde ministers die, na advies van de GEES (de expertengroep belast met de exitstrategie) en met interfederale aanpak, deze regelgeving zullen bepalen.

Onze vragen zijn ondertussen opgelijst en overgemaakt aan de bevoegde instanties. We hopen en verwachten voor volgende maandag hierop antwoorden te krijgen, zodat we ons actieplan - dat staat al even in de steigers - definitief kunnen uitrollen.