>

     AANBESTEDING PK OP DE WEG 2019 - 3de Ronde  

05-12-2018

Aangezien er na 2 aanbestedingsronden nog openstaande provinciale kampioenschappen zijn, zal er op vrijdag 25 januari 2019 te Herentals in de Aula van Sport Vlaanderen na de Algemene vergadering een "3de aanbestedingsronde" plaatsvinden voor onderstaande kampioenschappen :

  • Nieuwelingen
  • Juniores
  • U23 en elite zonder contract
  • Elite met contract
  • Dames jeugd
  • Amateurs & masters

Volgende kampioenschappen werden reeds toegewezen:

  • Aspiranten te Arendonk op 2 juni 2019
  • Dames-elite te Mol Sluis op 19 mei 2019

                       Aan alle clubs uit de provincie Antwerpen                                                              

         Aanbesteding van de provinciale kampioenschappen op de weg 2019                  op vrijdag 25 januari 2019

De organisaties van de openstaande provinciale kampioenschappen op de weg, (categorieën; nieuwelingen, junioren, beloften & elite zc, elite mc, amateurs & masters en dames jeugd) zullen toegewezen worden bij wijze van aanbesteding. Deze aanbestedingen zullen plaatsvinden in:  Herentals, Aula Sport Vlaanderen - Vorselaarbaan op VRIJDAG 25 JANUARI 2019 om 19.30 uur, na de algemene vergadering. 

Het lastenboek alsmede het VERPLICHT inschrijvingsformulier kan bekomen worden op de volgende e-mailadressen: swa-eliaerts@skynet.be of gabriel.termont@gmail.com
of U kan door te klikken bovenaan (AANBESTEDING PK OP DE WEG 2019) ook op het lastenboek terecht komen. 

Per post aanvragen: Gabriël Termont, Tielendorp 34 Bus 1 - 2460 Tielen of 0495/374576

De aanbestedingsformulieren dienen afgegeven te worden bij aanvang van de vergadering aan Dhr. Vandael Jan voorzitter cycling Vlaanderen afdeling Antwerpen, in dubbele omslag, waarop duidelijk vermeld staat aan de buitenzijde, al naargelang "Provinciaal kampioenschap......" OPGELET: Enkel en alleen clubs aangesloten bij Cycling Vlaanderen en die een schriftelijke bieding afgeven voor de aanvang van de vergadering van toewijzing kunnen nog een hoger bod uitbrengen.

Er zijn geen verplichte data om te organiseren voor de vermelde categorieën. Renners worden niet verplicht om te starten en het is een open kampioenschap ( d.w.z. renners van buiten de provincie hebben startrecht)