>

SPORTMEDISCHE KEURING

21-10-2019

Trek tijdig naar de sportarts voor je vergunning 2020


We raden je aan zo snel mogelijk langs te gaan bij een sportarts: je vergunning voor volgend jaar zal zo sneller bij jou in de bus verschijnen. Een afspraak bij een erkende sportarts kan je maken via de website 'www.sportkeuring.be'.


Geldigheidsduur sportkeuring
Wees alert! Er is een belangrijk onderscheid in de geldigheidsduur (geldigheid van 1 of 2 jaar) van je sportmedische keuring.
We maken hiervoor een opsplitsing tussen enerzijds de renners en rensters die in of vóór het jaar 2008 geboren werden en anderzijds de renners en rensters die een geboortejaar hebben vanaf het jaar 2009.


Wat is van toepassing op mij?


Ik word 12 jaar of ouder dan 12 jaar in 2020:
= dit is van toepassing voor de renners/rensters met geboortejaar 2008 en voor de andere renners/rensters met een leeftijd ouder dan 12 jaar in 2020 (geboortejaar vroeger dan 2008).
= Je dient elk jaar een medische keuring af te leggen bij een sportarts. Je medische keuring is dus 1 jaar geldig.
= Een doktersattest vanaf 01/07/2019 is geldig voor het seizoen 2020.


Ik ben jonger dan 12 jaar in 2020:
= dit is van toepassing voor de renners/rensters met geboortejaar 2009 en voor de andere renners/rensters met een leeftijd jonger dan 12 jaar in 2020 (geboortejaar later dan 2009).
= Je dient om de 2 jaar een medische keuring af te leggen bij een sportarts. Je medische keuring is dus 2 jaar geldig.
= Een doktersattest vanaf 01/07/2018 is geldig voor het seizoen 2020.