>

WIJZIGINGSVOORWAARDEN VERGUNNINGHOUDERS CHAUFFEURS

19-01-2019

De veiligheid tijdens wielerwedstrijden blijft één van de voornaamste bekommernissen van Belgian Cycling. Opnieuw neemt de federatie bijkomende maatregelen om het gemotoriseerde verkeer in de karavaan verder in goede en veilige banen te leiden. Zo wordt komaf gemaakt met de leeftijdsgrens van 70 jaar voor bestuurders van een voertuig in de wedstrijdkaravaan in een koers op de nationale- of internationale kalender (uitzondering wordt gemaakt voor het eerste openingsvoertuig, het sluitingsvoertuig en de voertuigen van politie- en hulpdiensten). Die maatregel wordt vervangen door de invoering van een attest van rijgeschiktheid. Dat attest moet bij de vergunningsaanvraag gevoegd worden.
Deze maatregel wordt van kracht vanaf 2019 en geldt onder meer ook voor alle sportdirecteurs en ploegleiders uit UCI-teams en clubploegen, ook voor hen die voor het eerst een vergunning aanvragen. Nieuwe ploegleiders worden trouwens ook onderworpen aan een theoretische test én een verplichte stageperiode. Tijdens die 'inlooptijd' krijgen ze de gelegenheid de vaak onverwachte bewegingen in de karavaan te leren kennen, onder de begeleiding van een persoon met ervaring in de materie.

U kan hier de desbetreffende reglementen terugvinden:

Art. 102.14                                                                                                                                                 Art. 101.4

Een attest van rijgeschiktheid (groep 2) kan o.a. bij onderstaande instanties aangevraagd worden: Liantis: klik hier 
VIAS (Cara): klik hier


Bron: website Belgian cycling